Organisatie

Onze vereniging draait volledig op de inzet van onze vrijwilligers.

De verantwoordelijkheid van onze vereniging ligt in handen van ons bestuur. Onder het bestuur werken veel commissies en werkgroepen, waarvan we er een aantal noemen.

De commissies bestaan voornamelijk uit onze leiding en assistenten. Aangevuld door andere vrijwilligers. Wij zijn daarin echt een vereniging: we doen het werk samen als team. En daar zijn we best een beetje trots op.

Binnen H.G.V. is bijvoorbeeld al jaren een jeugdcommissie (J.C.) actief. Deze heeft als doel leuke activiteiten te organiseren die naast de lessen plaatsvinden. Door de activiteiten leert iedereen binnen H.G.V. elkaar beter kennen. Wij hebben ook een PR-commissie die ervoor zorgt dat onze vereniging op de kaart komt te staan. Thema’s als deze website, social media, optredens en demonstraties en dergelijke passeren daar geregeld de revue. Er wordt erg veel georganiseerd binnen onze vereniging en voor veel daarvan zijn commissies gevormd. Het Sportspektakel (jubileumshow), de clubkampioenschappen, het Your Stage gym- en dansgala (samen met de KNGU), het Sportfestival (met collegaverenigingen), onze eigen Sportshow, noem het maar op. En daarnaast worden veel verenigingstaken door ons team uitgevoerd. Fijn, want vele handen maken licht werk!

De lessen worden gegeven door onze leiding. Bij veel jeugdlessen werken wij met assistenten: tieners die helpen in de lessen door bijvoorbeeld een klein groepje kinderen te begeleiden. De assistenten worden daar structureel voor opgeleid en het is dan ook niet gek dat veel van onze leiding als assistent begonnen zijn.

Bestuur

Voorzitter:

Mirjam Pierik

tel.: 06-41665238
e-mail:
voorzitter@hgvhengelo.nl

Coördinator:

Errol Herder

tel.: 06-17020877
e-mail:
coordinator@hgvhengelo.nl

Secretaris:

Esther Broersma

tel.: 06-43118346
e-mail:
secretariaat@hgvhengelo.nl

PR en communicatie

Ruben Rikkerink

tel.: 074-7002138
e-mail:
pr_communicatie@hgvhengelo.nl

Penningmeester:

Gea Boog

tel.: 06-21668296
e-mail:
penningmeester@hgvhengelo.nl

Ledenadministratie: 

Tosca, Esther, Myrthe en Astrid

tel.: 06-43118346
e-mail:
ledenadministratie@hgvhengelo.nl

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen sportvereniging H.G.V. probeert het bestuur problemen bespreekbaar te maken en dat lukt goed. Toch bereiden wij ons voor op situaties, waarin het bespreekbaar maken van een probleem lastig kan zijn. Zoals bij pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Omdat je misschien niet voor elk probleem bij het bestuur kunt of durft aan te kloppen, zijn er in de vereniging twee vertrouwenscontactpersonen.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving, die verplicht is in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur de vertrouwelijkheid op te heffen. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en het bestuur speelt dan een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen grensoverschrijdend gedrag met het bestuur moeten bespreken. ongeacht op welke wijze zij dan ook kennis neemt van het incident  Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden, terwijl het bestuur wel kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

Chantal Steggink
c.d.degraaf@hotmail.com
06-14036464

Alex Jonkhart
a.jonkhart@live.nl
06-43002811

Ons team aanvullen?

Dat is leuk, uitdagend en gezellig. Het kost in de basis weinig tijd en werkzaamheden kunnen gemakkelijk worden op- en afgebouwd. Bent u of kent u iemand die zich sterk wil maken voor onze mooie vereniging? We horen het graag.

Open Whatsapp
1
💬 Heb je hulp nodig?
Scan de code
👋 Welkom bij HGV Hengelo!

Leuk dat je ons hebt gevonden! Heb je vragen of hulp nodig? 🤔

Voor snel antwoord, app ons op 📲
06-43118346.
Voor e-mails, stuur naar ✉️ secretariaat@hgvhengelo.nl.
Volg ons voor updates op 📷 Instagram, 📘 Facebook, en 🎥 TikTok.
We zijn hier om je te helpen en kijken ernaar uit je te verwelkomen in onze lessen! 😊🏋️‍♀️🎉