Contributie

Iedereen moet kunnen sporten!

En daarom houden wij de contributie zo laag mogelijk en is deze lager dan die van vergelijkbare verenigingen en instellingen. We werken daar hard voor: de hele vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en we maken goed gebruik van subsidies en samenwerkingen.

 

LessenLesduurJunior t/m 15 jaarSenior vanaf 16 jaar
Gymnastiek en beweegdiploma 1 uur 12,80 16,20
Turnen 1 uur 12,80 16,20
Trampolinespringen 1 uur 12,80 16,20
Klimdoekturnen/Acrogym 1 uur 12,80 16,20
Ritmische gymnastiek 1 uur 12,80 16,20
Free-running 1 uur 12,80 16,20
Aeronetic 1 uur 12,80 16,20
Circus 1 uur 12,80 16,20
Contemporary/ Moderne dans 1 uur 12,80 16,20
Streetmix 1 uur 12,80 16,20
Paaldansen 1 uur 12,80 16,20
Skatehockey (jeugd) 1 uur 12,80 16,20
Turnen 1,5 uur 19,20 24,50
Springgroep 2 uur 25,60 32,40
Rhönradturnen 1,5 uur 23,10 26,30
Ouder- en kindgym 45 minuten 16,20 0,00
Passend gymnastiek 45 minuten 12,80 16,20
Gymnastiek senioren (m/v) 1 uur 0,00 16,20
Volleybal / Zaalvoetbal 75 minuten 0,00 17,50
Wedstrijdturnen 2 uur 25,60 32,40


Over de contributie

Voor de meerdere lessen betaalt u 50% van de contributie van die lessen!

In alle contributies is de maandcontributie van de KNGU inbegrepen (junior € 2,30 en senior € 2,85).

Nieuwe leden zijn een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd die gelijktijdig met de eerste contributie wordt geïnd. De inschrijfgelden bedragen:

Jeugd (t/m 15 jaar) en ouder- en kindgym € 6,85
Senioren (vanaf 16 jaar), zoals volleybal en zaalvoetbal € 7,90

Inning van de contributie geschiedt per automatisch incasso aan het begin van de maand. Bij het niet kunnen bezoeken van een les, b.v. door ziekte, blijft u verplicht tot doorbetaling van de contributie; dit geldt eveneens voor de vakantieperiodes.

U wordt vriendelijk verzocht wijzigingen van uw gegevens tijdig aan de ledenadministratie door te geven d.m.v. het mutatieformulier. Deelname aan meerdere lessen of verandering van les moet aan de ledenadministratie worden doorgegeven, daar dit consequenties kan hebben voor de contributie. U betaalt altijd de duurste les volledig. Voor de meerdere lessen betaalt u 50% van de contributie van die lessen.

U kunt zich digitaal afmelden voor onze vereniging middels het opzeggingsformulier. Je bent dan uitgeschreven in het volgende kwartaal. Wij schrijven dus uit op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Inactief lidmaatschap

Voor wie niet in de mogelijkheid is om te sporten, maar toch graag lid wil blijven van de vereniging, bestaat een inactief lidmaatschap. Inactieve leden blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van de vereniging middels het jaarboekje, de nieuwsbrief en eventuele e-mails, worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten zoals het jaarlijkse seniorenuitje. De contributie voor inactieve leden bedraagt € 15,- per half jaar.

Open Whatsapp
1
💬 Heb je hulp nodig?
Scan de code
👋 Welkom bij HGV Hengelo!

Leuk dat je ons hebt gevonden! Heb je vragen of hulp nodig? 🤔

Voor snel antwoord, app ons op 📲
06-43118346.
Voor e-mails, stuur naar ✉️ secretariaat@hgvhengelo.nl.
Volg ons voor updates op 📷 Instagram, 📘 Facebook, en 🎥 TikTok.
We zijn hier om je te helpen en kijken ernaar uit je te verwelkomen in onze lessen! 😊🏋️‍♀️🎉